Απόσμηση και Αποξήρανση δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλητων Εκτύπωση

Εκτός από την ολοκληρωμένη διαχειριση υγρών αποβλητων η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία για την Αποξήρανση και Απόσμηση λάκκων εναπόθεσης υγρών αποβλητων. Παραδείγματα μονάδων που μπορούμε να διαχειριστούμε :

  1. Φρεάτια αποχέτευσης ιδιωτικών - δημόσιων επιχειρήσεων
  2. Δεξαμενές προσωρινής εναπόθεσης ελαιουργικών- τυροκομικών- κτηνοτροφικών αποβλητων
  3. Κάδοι απορριμμάτων
  4. Μονάδες βιολογικών καθαρισμών
  5. Μονάδες εναπόθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλητων (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, σφαγεία- πτηνοσφαγεία , αποβλητα πλοίων, λοιπές βιομηχανίες)

Η λύση

Η τεχνολογία απόσμησης και αποξήρανσης που εφαρμόζουμε βασίζεται στην χρήση συστημάτων και προϊόντων τα οποία ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

  • Βιολογικά προϊόντα
  • Βιοτεχνολογικά προϊόντα
  • Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

*Όλα τα ανωτέρω βιοαποικοδομούνται >95%

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πέραν της διάθεσης των συστημάτων και προϊόντων της, να μελετήσει και να εκθέσει στον ενδιαφερόμενο ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει την προτεινόμενη λύση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.